Gönderen: Thomas Mörsdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre mich solidarisch mit Ahmet und Mehmet Altan und fordere die türkische Justiz auf, die Anklage gegen beide fallen zu lassen. Die ihnen gegenüber vorgetragenen Anschuldigungen sind völlig haltlos und können keiner rechtsstaatlichen Überprüfung standhalten. Die Unabhängigkeit der Justiz als dritte Gewalt im Staat ist für ein demokratisches System unverzichtbar. Ich unterstütze hiermit alle türkischen Freunde, die sich der Wahrheit verpflichtet fühlen und offen zu ihren Positionen stehen. Ich wünsche Ahmet und Mehmet Altan und den anderen 160 verhafteten Journalisten Kraft und Zuversicht und bin mit meinen Gedanken bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Mörsdorf, Deutschland

 

Saygıdeğer Hanımlar ve Beyler,

Sayın Ahmet ve Mehmet Altan ile dayanışma içerisinde olduğumu belirtiyor ve Türk adaletinden açılan davayı geri çekmesini talep ediyorum. Kendilerine yöneltilen suçlamalar tamamen asılsız ve hukuk devleti çerçevesinde değerlendirildiğinde, hiçbir yasal dayanağı bulunmamakta. Devlet yapılanmasında üçüncü kuvvet olarak hukukun bağımsızlığı demokratik sistemin vazgeçilmez ilkesidir. Duruşlarından ve gerçeklerden ödün vermeyen tüm Türk dostlarımı destekliyor, Ahmet ve Mehmet Altan’ın yanı sıra tutuklu diğer 160 gazeteciye de dayanma gücü ve metanet diliyor, düşüncelerimle yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum.

Thomas Mörsdorf, Almanya