Gönderen: Neil Gaiman

I hope that everyone who can read, whatever their politics, reads Ahmet Altan’s response to his imprisonment. Repressive regimes hope that if they lock up writers they are also locking up ideas. This will always fail. I hope that Ahmet and Mehmet get a fair trial (although that they are even going to trial is in itself a caricature of the law). I hope that all despots and dictators learn, sooner rather than later, that, as Ahmet tells us, writers are impossible to effectively imprison.

Neil Gaiman

First published here.

Umarım okumayı bilen herkes, siyasi görüşü ne olursa olsun Ahmet Altan’ın mahpusluğuna verdiği cevabı okur. Baskı rejimleri, yazarları hapsettiklerinde fikirleri de hapsedeceklerini umarlar. Bu hiçbir zaman başarıya ulaşmaz. Umarım Ahmet ve Mehmet âdil yargılanırlar (yargılanıyor olmaları bile başlı başına bir hukuk karikatürü olsa da.) Yazarları gerçek anlamda hapsetmenin Ahmet’in bize anlattığı gibi imkânsız olduğunu bütün despotların ve diktatörlerin çok geç olmadan öğreneceklerini umuyorum.

Neil Gaiman