Gönderen: Nazime Aktuna

Merhaba;

Size dışarıdan soğuk bir kış gecesinden sesleniyorum.

İkinci mektubum bu.

Rahmetli Özay Gönlüm’ün seslendirdiği mektuplar geldi aklıma, nenenin mektupları.

Ben de nene sayılırım, nur topu gibi iki torunum var.

Lafı uzun etmeyeyim vaktin birinde bir orman ülkesinde öküzler yaşarmış, besili mi besili gürbüz mü gürbüz. Bizim gocu kafalı şapırdak Osman’ınkinden galıverir yerleri yokmuş.

Bu bizim öküzle mutlu mutlu yaşayıp duruken bi dene aslan peydahlanıvemış ormanın orta göbeğinde.

Bizim öküzlerin en gencini en guvvatlısını gözüne kestirdikten sonra bu delikanlıyı bana verin bir daha buralara gelmeyeceğim demiş.

Öküzlerin başları hep bir araya toplanıp gongre kurmuşlar. Amaan dilim dönmüyo işte cavırın icadına. Geçenle de oynak Fadime’nin oğlan geldiydi Alamanyadan bişele bişele anlattıydı ordan aklımda galdıydı. Bizim ne gada akıllı insanımız vasa, hepsine gelin bizim ülkeye biz size bakarız demişle. Kafamın tası ativedi. Biz ne etcez gı deyivemişim. Oynak Fadime’nin oğlan sus nenem sus duyan muyan olu bizi de içeri atıverile dedi.

Suscem susmasına da içim yanıyo. Ufacık ufacık çocukla ölüyo. Sona bi de şehit oldu diyola. Eyi de gınalı guzum insan gezeken işinden evine döneken şehit mi olur olsa olsa kurban olur.

Akıl mı galdı ne diyodum öküzleden kurbanlıklara atladım, zıpladım bizim kör Cemal’in tekesi gibi.

Öküzlen gongresi gurulduktan sona genç akıllı öküzü vemeye garar vemişle. Verelim de bu soysuz başımızdan gitsin demişle.

Hep birlikte elleni galdırıp oylep dalyan gibi boğayı aslanın önüne dut etmişle.

Aradan bi vakit geçmiş ormanda bi gürültü patırtı bizim aslan geri gelmemiş mi. Gine gözüne öküzleden birini kestirmiş. Bizim gocu boğazlı aslan doymak ganmak bilmiyomuş öküzün başı korka korka aslanın huzuruna çıkmış, aman ağam aman paşam kavlimiz böyle değildi en besilimizi alıp gidecektin demiş demesine amma aslan kükreye kükreye vermeyip benimle dövüş etcediniz demiş ve bi pançağınan öküz başını da paralamış.

Benim de nerleden aklıma geldi bu öküzle başınızı ağrıtıvedim aklım şaşıveriyo gari yüreğim yandıkça.

Bakmaya gıyamadığımız yavrular toprağa kondukça.

Bizim burlada havadisle böyle. Davulla zurnala sustu gari her yerde cenaze…

Gözü körolası televizonu iki dakka açıvedimdi, şehitle tepesi midir nedir, yaşlılık işte köprüsü sokağı her yan şehitlik zaten amma burda birazdan coşcekle halay çekçekle zannedivedim.

Zarpbadak televizonu kapattım. Oturdum hem ağladım hem ağıt yaktım.

Mektubuma burada son verirken hepinize gönülden selam ederim.

Nazime Aktuna