Gönderen: Lena Koczy

Sehr geehrte Brüder Ahmet und Mehmet Altan,

hiermit spreche ich Ihnen meine Solidarität aus! Sie kämpfen für eine Meinungs- und Denkfreiheit, ohne die das Leben nur Fristen ist.

Gegen Denk- und Spreche- und Schreibverbote: überall auf der Welt!

Herzlichst und solidarisch,

Lena Koczy

 

Sevgili Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler,

Sizlere dayanışma duygularımı iletiyorum! Siz, sahip olunmadığında hayatın anlamını yitirdiği ifade ve düşünce özgürlüğü için mücadele veriyorsunuz.

Dünyanın her yerinde, düşünce, konuşma ve yazının yasaklamasına karşı çıkalım!

İçtenlikle ve dayanışmayla,

Lena Koczy