Gönderen: Hüseyin Aktülün

Onurlu Altan kardeşleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ahmet ve Mehmet Altan suçsuzdurlar!

Derhal serbest bırakılsınlar!

Hüseyin Aktülün