Gönderen: Alane Salierno Mason

As the 19th approaches…

Thinking of you and wishing you fortitude – and that sanity prevails!

Alane Salierno Mason

Vice President and Executive Editor, W. W. Norton & Company

 

Ayın 19’u yaklaşırken…

Sizleri düşünüyorum ve metanet diliyorum — ve aklıselimin galip gelmesini de diliyorum!

Alane Salierno Mason

W.W. Norton & Company Başkan Yardımcısı ve Yayın Yönetmeni